Uthyrning och förvaltning

Smygehamn Bostäder AB
Valldammsgatan 1
231 43 Trelleborg

Telefon: 0410-438 30
E-post: info@smyge.net

www.smyge.net

Felanmälan och jour

Felanmälan ska göras till Smygehamn Bostäder, se kontaktuppgifter ovan.

Vid akuta fel som EJ kan vänta till nästa vardag ring vår jour på telefon 0708-43 83 03.

För snabbare hantering av ert ärende vänligen var noga med att ange ert namn, adress, ort, lägenhetsnr, telefonnummer dagtid, samt typ av fel.


Algatan Fastighets AB
Bruksparken 6 A
235 92 Vellinge

Telefon: 0708-34 86 05
E-post: info@algatan.se